Celostna rehabilitacija

V Sloveniji danes živi nekaj več kot 100.000 oseb z diagnozo raka. Zdravljenje raka povzroča onkološkim bolnikom različne psihične in somatske posledice.

Celostna rehabilitacija zajema aktivne postopke, s katerimi onkološkim bolnikom omogočimo najboljše telesno, duševno in socialno delovanje od diagnoze dalje. Celostna rehabilitacija mora zajemati medicinsko, psihološko, socialno in poklicno rehabilitacijo.

V okviru Državnega programa obvladovanja raka deluje multidisciplinarna delovna skupina za celostno rehabilitacijo. Strokovnjaki so pripravili smernice in klinično pot za celostno rehabilitacijo bolnic z rakom dojk za individualizirano identifikacijo težav od začetka zdravljenja.

Raziskava OREH (O – onkološka, REH – rehabilitacija)  poteka na Onkološkem inštitutu Ljubljana od leta 2019 do 2022 na osnovi teh smernic in klinične poti za bolnice z rakom dojk. Raziskava OREH bo v pomoč pri vzpostavitvi celostne rehabilitacije za vse onkološke bolnike v Sloveniji.

Sledimo viziji, da bodo v prihodnje vsi onkološki bolniki deležni celostne rehabilitacije za zagotavljanje kakovostnega življenja.