Paliativna oskrba

Paliativna oskrba je multidisciplinaren pristop s katerim izboljšamo kakovost življenja bolnikom s težko boleznijo in sočasno podpremo njihove bližnje v soočanju z novo nastalimi razmerami. Paliativna oskrba je sestavni del celostne obravnave bolnikov z rakom. Ne nadomešča onkološkega zdravljenja, ampak se z njim aktivno prepleta in ga dopolnjuje. Bolnikom s takim pristopom omogočimo kakovostno in dostojno življenje v vseh obdobjih bolezni, tudi v zadnjih tednih in dnevih, vse do smrti.

Glavni elementi paliativne oskrbe so:

  • bolniku prilagojeno obvladovanje problemov (telesnih, psiholoških, duhovnih, socialnih),
  • strokovna oskrba v zadnjem obdobju življenja in med umiranjem,
  • podpora družini med boleznijo in med žalovanjem.
  • bolniku prilagojeno obvladovanje problemov (telesnih, psiholoških, duhovnih, socialnih),
  • strokovna oskrba v zadnjem obdobju življenja in med umiranjem,
  • podpora družini med boleznijo in med žalovanjem.

Kakovostno paliativno oskrbo zagotavljajo zdravstveni delavci ter  sodelavci na vseh nivojih zdravstvenega sistema. 80% bolnikov potrebuje osnovno paliativno oskrbo, ki se zagotavlja v okviru osnovnih timov (družinski zdravnik s patronažno sestro, domski zdravnik z medicinsko sestro v domovih za starejše, zdravnik specialist z medicinsko sestro v bolnišnicah), 20% bolnikov pa zaradi kompleksnejših težav potrebujejo specializiran tim strokovnjakov s specialnimi znanji iz paliativne oskrbe. Medsebojno sodelovanje in prepletanje, tako primarnih kot specializiranih izvajalcev paliativne oskrbe, je izjemnega pomena pri zagotavljanju neprekinjene paliativne oskrbe.

Paliativna oskrba - informacije za bolnike in svojce (zloženka) 

Za bolnike in njihove bližnje 

  •  Projekt METULJ  - Informativne zgibanke za bolnike in njihove bližnje o obvladovanju simptomov v paliativni oskrbi  

        

Za strokovno javnost