Primarna preventiva

Primarna preventiva je med najpomembnejšimi pristopi za obvladovanje raka. Z obvladovanjem vseh ključnih dejavnikov tveganja, kot so kajenje, škodljiva in tvegana raba alkohola, nezdrava prehrana, pomanjkanje telesne dejavnosti ter čezmerna teža in debelost, škodljivo sončenje ter izpostavljenost karcinogenom v delovnem in bivalnem okolju, lahko preprečimo tudi 40 % vseh rakov. Evropski kodeks proti raku omenja prav te dejavnike tveganja.

Primarna preventiva deluje zelo široko, saj je večina dejavnikov tveganja za raka skupna vsem kroničnim boleznim. Pomembno je zavedanje,  da primarna preventiva obsega različne politike, aktivnosti promocije zdravja in preventivne programe, namenjene obvladovanju posameznih znanih dejavnikov tveganja, povezanih z življenjskim slogom in z življenjskim ter delovnim okoljem.

Pri nekaterih vrstah raka je mogoče s preprostimi preiskavami pri navidezno zdravih ljudeh najti spremembe, ki lahko pomenijo raka. V Sloveniji se lahko na evropski ravni pohvalimo z izvajanjem organiziranih presejalnih programov ZORA, DORA in SVIT .

 

 

Tobak

Tobak je vodilni preprečljivi dejavnik tveganja za številne vrste raka, bolezni srca in ožilja ter dihal in številne druge bolezni. (več o tem spletna stran NIJZ). Nasveti glede kajenja so zapisani tudi v Evropskem kodeksu.  V začetku leta 2017 je bila sprejeta nova zakonodaja na tem področju, katere cilj je znižanje odstotka kadilcev med otroki, mladostniki in mladimi odraslimi, spodbujanje opuščanja kajenja in zmanjševanje izpostavljenosti tobačnemu dimu iz okolja. več o zakonodaji in aktivnostih

Kajenje in rak : Tobak ima obsežne posledice na zdravje posameznika in povzroča številne prezgodnje smrti 

 

Alkohol

Pretirano pitje alkoholnih pijač dokazano povečuje tveganje za nastanek številnih rakov, zato je glavni cilj zmanjšati delež čezmernih pivcev alkohola, zlasti med mladimi. Raziskave kažejo, da po alkoholnih pijačah segajo tudi mladostniki, mlajši od 15 let ( raziskava NIJZ ). Nasveti glede pitja alkohola so zapisani tudi v Evropskem kodeksu. O  Ministrstvo za zdravje v naslednjih treh letih načrtuje tudi pripravo in izvedbo celovite nacionalne alkoholne politike ter spremembo zakonodaje na tem področju, skupaj z nevladnimi organizacijami  pa  izvaja pa aktivnosti za osveščanje javnosti o alkoholu.  več o aktivnostih

Ministrstvu za zdravje je v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 zagotovilo 6 milijonov EUR evropskih sredstev za Projekt SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Namen šest letnega projekta je zmanjševanje čezmernega pitja alkohola in njegovih negativnih učinkov na zdravje obravnavanega ter vzpostavitev odgovornega odnosa do alkohola.

 

Prehrana in gibanje

Ustrezna prehrana in redna telesna dejavnost pomembno vplivata na zdravje in preprečevanje kroničnih bolezni vključno z rakom. Nasveti glede prehrane in telesne dejavnosti  so zapisani tudi v Evropskem kodeksu.

V Sloveniji v obdobju  2015 − 2025 izvajamo cilje in ukrepe iz Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje – Dober tek Slovenija,  z namenom, da bi izboljšali prehranske navade prebivalcev ter povečali telesno dejavnost in zmanjšali sedeči življenjski slog prebivalstva. več o ciljih in o aktivnostih ob pomoči nevladnih organizacij  ter ukrepih lahko preberete tukaj.

 

Pretirano izpostavljanje soncu in solarijem

Sonce je vir življenja, a pretirano izpostavljanje njegovim žarkom dokazano povzroča kožnega raka vključno z malignim melanomom, ki je najhujša oblika kožnega raka. Zato so zelo pomembni ukrepi, s katerimi se ustrezno zaščitimo pred premočnim delovanjem sonca. Nasveti o sončenju so zapisani v Evropskem kodeksu.

Škodljivo je tudi izpostavljanje kože v solariju, zlasti za mlajše ljudi. Od leta 2007 naprej NIJZ uspešno izvaja preventivni program Varno s soncem, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, ki predšolske otroke in šolarje seznanja o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in o ukrepih, s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oz. zmanjšamo.

Za zaščito ljudi pred škodljivemu izpostavljanju UV žarkom v solarijih je leta 2009 Ministrstvo za zdravje sprejelo pravilnik, ki med drugim predpisuje zdravstvene in tehnične zahteve za dejavnosti solarijev.  Pri uporabi solarijev za kozmetične namene so prepovedane zdravstvene trditve o pozitivnih učinkih izpostavljanju UV sevanja v solarijih na zdravje ljudi.

Uporabniki solarijev morajo po pravilniku biti obveščeni o zdravstvenih tveganjih in omejitvah pri umetnemu sončenju. Osebam mlajšim od 18 let pa se sončenje odsvetuje.

 

Delovno okolje

Nenehno ozaveščanje v zvezi s poklicnimi raki in ravnanju s snovmi, ki dokazano povzročajo raka, je nujno. Zlasti je pomembno področje azbesta in sonca, zato Ministrstvo za zdravje sofinancira  aktivnosti na področju varovanja zdravja delavcev na delovnem mestu.

Ministrstvo za zdravje skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor sofinancirata izvajanje Programa zmanjšanja škode za zdravje pri ljudeh v Zgornji Mežiški dolini  zaradi obremenjenosti s težkimi kovinami,  v skladu z Odlokom o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini.

Pri preprečevanju poklicnih rakov je še zlasti pomembno dosledno izvajanje zakonodaje o varnosti in zdravju pri delu. Nasveti in priporočila o zaščiti na delovnem mestu so zapisani tudi v Evropskem kodeksu.

Zdravje na delovnem mestu je pomembno za vse zaposlene. Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev, znani pa so tudi  pozitivni vidiki uvajanja promocije zdravja.

 

Ionizirajoče sevanje

Ionizirajoče sevanje lahko poškoduje dedno celično snov. Pravimo, da nanjo deluje mutageno. Posledica so lahko razne okvare ploda (teratogeno delovanje) ali pa vznik raka pri človeku (karcinogeno delovanje), preveč izpostavljenemu temu sevanju. Nasvete glede ionizočega sevanja vsebuje tudi Evropski kodeks.

Radon je radioaktivni element, ki je dokazano povezan z nastankom pljučnega raka, zato je zelo pomembno, da preprečimo izpostavljenost temu plinu vsem, ki bi lahko kakor koli prišli v stik z njim bodisi v javnih ali zasebnih objektih. Več o radonu Urad RS za varstvo pred sevanji.

 

Okužbe, povezane z rakom (okužbe s HPV, hepatitis B)

Okužba z virusom hepatitisa B, C in humanimi papiloma virusi (HPV) dokazano povzročata raka na jetrih (hepatitis B,C) oziroma na materničnem vratu, zunanjem spolovilu, zadnjiku, penisu in žrelu. Če se cepimo proti Hepatitisu B in HPV, s tem močno znižamo možnost razvoja omenjenih rakov, o čemer govori tudi Evropski kodeks.

Cepljenje proti hepatitisu B je del obveznega programa cepljenja, medtem ko je cepljenje proti HPV prav tako del programa cepljenja za deklice šestega razreda OŠ, vendar je neobvezno. Obe cepljenji se financirata iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

 

Preventivni programi v okviru primarnega zdravstvenega varstva

V Sloveniji imamo dobro razvito mrežo Referenčnih ambulant družinske medicine. Ministrstvo za zdravje koordinira  naloge, ki izvirajo iz Pravilnika o preventivnem zdravstvenem varstvu na primarni ravni in se nanašajo na izvajanje nacionalnega programa preventive srčno-žilnih bolezni v širšem kontekstu preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni v ambulantah splošne/družinske medicine.