V Sloveniji delujejo različne organizacije (društva, združenja), ki s svojimi programi pomagajo bolnikom z rakom in njihovim svojcem. Večina organizacij je specializiranih za posamezne rake, nekatera pa so namenjena bolnikom z vsemi raki. Bolniki in njihovi svojci v teh organizacijah lahko dobijo informacije o svojem raku, pomoč in svetovanje ob diagnozi, med zdravljenjem in po njem, organizirajo predavanja o raku, skupine za samopomoč, športne prireditve, predvsem pa nudijo oporo vsem, ki jo potrebujejo.

 

Nevladne organizacije

Seznam nevladnih organizacij bolnikov z rakom in njihovih svojcev, ki delujejo na območju Slovenije:

naziv kontakt
Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi info@drustvo-bkb.si
Društvo laringektomiranih Slovenije Tel: 01 436 03 58
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije dobslo@siol.net
Društvo OnkoMan grega@onkoman.si
Društvo uroloških bolnikov Slovenije info@dub.si
Društvo za boj proti raku in drugim kroničnim boleznim KO-RAK.si info@ko-rak.si
Europa Donna  Slovensko združenje za boj proti raku dojk europadonna@europadonna-zdruzenje.si
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L limfom.levkemija@gmail.com
Ustanova Mali vitez info@ustanova-malivitez.si
Združenje za boj proti raku debelega črevesa in danke EuropaColon Slovenija glas.ivka@gmail.com
Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije info@zveza-ilco.si
Zveza slovenskih društev za boj proti raku info@protiraku.si
Zveza slovenskih organizacij bolnikov z rakom ONKONET modic.kristina@gmail.com

 

Programi nevladnih organizacij, katerim je Ministrstvo za zdravje za 2017- 2019 z javnim razpisom namenilo sredstva za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja na področju raka.

Sofinancirani programi so bili predstavljeni na 1. Nacionalni konferenci Zdrava povezava – združujemo moči za zdravje ljudi.

 

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije Program Pravi moški
Društvo za boj proti raku in drugim kroničnim boleznim KO-RAK.si Program EVA
Europa Donna  Slovensko združenje za boj proti raku dojk Program ROZA
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L Program »Skupaj na poti do zdravja«              in          Celostna rehabilitacija bolnikov s krvnimi raki
Združenje za boj proti raku debelega črevesa in danke EuropaColon Slovenija Program opolnomočenja in ozaveščanja bolnikov z raki prebavil in njihovih svojcev
Zveza slovenskih društev za boj proti raku Program Evropski kodeks proti raku: priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku