V Sloveniji delujejo različne organizacije (društva, združenja), ki s svojimi programi pomagajo bolnikom z rakom in njihovim svojcem. Večina organizacij je specializiranih za posamezne rake, nekatera pa so namenjena bolnikom z vsemi raki. Bolniki in njihovi svojci v teh organizacijah lahko dobijo informacije o svojem raku, pomoč in svetovanje ob diagnozi, med zdravljenjem in po njem, organizirajo predavanja o raku, skupine za samopomoč, športne prireditve, predvsem pa nudijo oporo vsem, ki jo potrebujejo.

 

Nevladne organizacije

Seznam nevladnih organizacij bolnikov z rakom in njihovih svojcev, ki delujejo na območju Slovenije:

naziv kontakt
Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi info@drustvo-bkb.si
Društvo laringektomiranih Slovenije Tel: 01 436 03 58
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije dobslo@siol.net
Društvo OnkoMan grega@onkoman.si
Društvo uroloških bolnikov Slovenije info@dub.si
Društvo za boj proti raku in drugim kroničnim boleznim KO-RAK.si info@ko-rak.si
Europa Donna  Slovensko združenje za boj proti raku dojk europadonna@europadonna-zdruzenje.si
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L limfom.levkemija@gmail.com
Ustanova Mali vitez info@ustanova-malivitez.si
Združenje za boj proti raku debelega črevesa in danke EuropaColon Slovenija glas.ivka@gmail.com
Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije info@zveza-ilco.si
Zveza slovenskih društev za boj proti raku info@protiraku.si
Zveza slovenskih organizacij bolnikov z rakom ONKONET modic.kristina@gmail.com

 

Programi nevladnih organizacij, katerim je Ministrstvo za zdravje za 2017- 2019 z javnim razpisom namenilo sredstva za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja na področju raka

 

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije Program Pravi moški
Društvo za boj proti raku in drugim kroničnim boleznim KO-RAK.si Program EVA
Europa Donna  Slovensko združenje za boj proti raku dojk Program ROZA
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L Program »Skupaj na poti do zdravja«              in          Celostna rehabilitacija bolnikov s krvnimi raki
Združenje za boj proti raku debelega črevesa in danke EuropaColon Slovenija Program opolnomočenja in ozaveščanja bolnikov z raki prebavil in njihovih svojcev
Zveza slovenskih društev za boj proti raku Program Evropski kodeks proti raku: priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku